Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen bebouwde kom: 50 km/uur
Toegestane maximumsnelheden voor voertuigen buiten de bebouwde kom:

Voertuigcategorieën                     secundaire wegen   Wegen met 2×2 rijbanen   snelwegen

Voertuigen > 3,5                                         70                              80                                           90
Trekker-opleggercombinaties                  70                              80                                           90
Vrachtwagen met aanhanger                   70                              80                                           80
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen ligt de maximumsnelheid 10 km lager dan genoemde maxima, ook in de bebouwde kom.

 Bijzondere regels

  • Alle verkeer van rechts, ook het langzame, heeft voorrang. Voertuigen van het openbaar vervoer hebben altijd voorrang
  • Een driehoekig geel bord met rode rand en de tekst ‘ceda el paso’ betekent voorrang verlenen
  • Tussen 23.00 en 06.00 uur is het verboden te claxonneren
  • Voertuigen moeten een brandblusser aan boord hebben
  • Een veiligheidshesje (rood, geel of oranje met reflecterende strepen) is verplicht indien de bestuurder het voertuig moet verlaten, evenals een gevarendriehoek

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden

Bij slecht zicht door mist, regen en dergelijke is de maximumsnelheid 60 km/uur. Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben. Het gebruik van kettingen kan verplicht
zijn op bepaalde wegen in bergachtig gebied. Winterbanden zijn niet verplicht.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
Noodnummers:
• Politie 091 of 112
• Brandweer 080 of 112
• Ambulance 061 of 112

Boetes

Overtreding
Op overtredingen van de vervoers- en verkeersregels, zoals rij- en rusttijden, maten en gewichten, de vergunningplicht staan zeer hoge boetes. Overtredingen worden in Spanje ingedeeld in drie categorieën:
licht, ernstig en zeer ernstig. De boetebedragen die worden opgelegd zijn als volgt:

Tot en met 200 euro:
• Voor het ontbreken van of onleesbaar zijn van de borden aan het voertuig in het vervoer van gevaarlijke stoffen of bederfelijke waren

Vanaf 201 tot en met 300 euro:
• Het ontbreken van geldige documenten

Vanaf 301 tot en met 400 euro:
• Overschrijding van de rijtijd of onvoldoende pauze of rust
• Overschrijding van het toegestaan totaalgewicht tot en met zes procent
• Overschrijding van de aslast tot en met 25 procent
• Het gebruik van verkeerde tachograafschijven
• Niet alle verplichte gegevens ingevuld op de tachograafschijf, of de tachograaf niet goed handmatig bediend (hier zijn ook hogere bedragen op van toepassing)

Vanaf 401 tot en met 1000 euro:
• Het ontbreken van een certificeringbord aan het voertuig in het vervoer van bederfelijke waren

Vanaf 1001 tot en met 1500 euro:
• Het niet naleven van de voorwaarden van beladen of beschermen van de lading in het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Vanaf 1501 tot en met 2000 euro:
• Overschrijding van het toegestaan totaalgewicht van 7 tot en met 15 procent

Overschrijding van de aslast van 25 tot en met 30 procent
• Onjuist functioneren van de tachograaf of snelheidsbegrenzer door toedoen van transporteur of chauffeur
• Een rijtijdoverschrijding van meer dan 20 procent