Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR.
Voor het vervoer van ADR-klasse 1 goederen (explosieven) in Spanje (nationaal vervoer) dient
vooraf een speciale vergunning te worden aangevraagd bij de I.C.A.E., (Intervencion Central de
Armas y Explosivos) Madrid, tel. 0034-91-5142400, fax -5142411, dg-icae@guardiacivil.org. Voor
grensoverschrijdende ritten wordt een vergunning afgegeven door het Spaanse ministerie van
buitenlandse zaken in Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, tel. 0034-91-3799871.
Voor ADR-transporten kunnen aanvullende bepalingen gelden. Informatie en contactgegevens via deze link.

Rijverboden
• In heel Spanje geldt een rijverbod voor alle vervoer van gevaarlijke stoffen, ongeacht het gewicht, op nationale en regionale zon- en feestdagen tussen 08.00 en 24.00 uur, evenals op de dag voorafgaande aan een feestdag (niet op zaterdag) van 13.00 uur tot 24.00 uur.
• In Baskenland geldt bovendien op 31 juli van 08.00 tot 24.00 uur een rijverbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bepalingen tunnels/bruggen/wegen
In Spanje bestaat een netwerk van wegen waarvan men verplicht gebruik moet maken als het
vertrekpunt of de bestemming in of rond dat netwerk ligt. Vervoer van gevaarlijke stoffen dient zoveel mogelijk via de autosnelweg te gaan en om steden heen via de ringweg.

Uitzonderingen
Het vervoer van onderstaande producten is vrijgesteld tijdens het rijverbod:
• vervoer van LPG of huisbrandolie voor huishoudelijk gebruik of ter bevoorrading van pompstations
• vervoer van brandstof voor bestemd voor pompstations, treinen, schepen en vlieg tuigen
• vervoer van gassen bestemd voor ziekenhuizen of voor patiënten die thuis verpleegd worden (bewijsstukken meevoeren)