Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen

Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij Ministerio del Interior, Dirección Generál de Transportes, Permisos Especiales, C/ Josefa Valcárcel, 28, E-28027 Madrid, tel. 0034-91-5372423, fax -3018540.

Rijverboden
Voor transporten waarbij de toegestane maximummaten en/of -gewichten worden overschreden geldt een rijverbod vanaf zaterdag of de dag voorafgaande aan een nationale feestdag vanaf 13.00 uur tot maandag of de dag volgend op een feestdag 02.00 uur. Bij een regionale feestdag gaat het rijverbod op de feestdag zelf om 00.00 uur in en duurt tot 02.00 uur op de dag na de feestdag.
In Baskenland: van zaterdag 13.00 uur tot zondag 24.00 uur. De dag voor een feestdag vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur op de feestdag zelf. Bovendien op 31 juli van 08.00 tot 24.00 uur.

Speciale voorschriften
Buitenprofieltransporten mogen alleen bij daglicht worden uitgevoerd. Bovendien geldt een lagere maximumsnelheid. Deze en andere specifieke voorschriften worden in de ontheffing vermeld.