Transport Spanje

Rijverboden

Rijverboden
Rijverboden gelden op zaterdagen, zon- en feestdagen voor voertuigen met een toe gestaan
totaalgewicht (ttg) van meer dan 7,5 ton voor het algemeen goederenvervoer, voertuigcombinaties ongeacht het ttg, voertuigen met gevaarlijke stoffen ongeacht het gewicht. Rijverboden kunnen ook gelden op dagen voorafgaand aan een feestdag. Rijverboden gelden alleen op bepaalde wegen, trajecten en tijdstippen en zijn wisselend.
De rijverbodoverzichten worden jaarlijks gepubliceerd in de Spaanse staatskrant voor Spanje, in de Baskische staatskrant voor Baskenland en in de Catalaanse staatskrant voor Catalonië.

Uitzonderingen
Op het rijverbod zijn de volgende goederen vrijgesteld:
Vee, rauwe melk, en in de winterperiode smelt-/oplosmiddelen voor het begaanbaar houden van wegen en sommige gevaarlijke stoffen (zie hoofdstuk Gevaarlijke stoffen).
Uitzonderingen Baskenland
a. Algemeen
• bestemmingsverkeer
b. Algemene goederen
• vervoer van levende dieren
• vervoer van bederfelijke goederen (onder andere producten die vanwege houdbaarheid gekoeld of bevroren vervoerd dienen te worden)
• vervoer van goederen onmisbaar voor de installatie van officiële manifestaties op economisch, sportief, cultureel, educatief of politiek terrein.
• kranten, tijdschriften, post en telegrammen
• voertuigen bedoeld voor de ambulante handel
• lege ritten voor zover zij in samenhang met bovenstaande transporten plaatsvinden
c. Gevaarlijke goederen
• vervoer van LPG of huisbrandolie voor huishoudelijk gebruik of ter bevoorrading van pompstations
• vervoer van brandstof voor bestemd voor pompstations, treinen, schepen en vlieg tuigen
• vervoer van gassen bestemd voor ziekenhuizen of voor patiënten die thuis verpleegd worden (bewijsstukken meevoeren)

Permanente rijverboden
• Madrid
In de binnenstad van Madrid geldt voor voertuigen met een ttg van 12 ton een rijverbod op werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur en op feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur.
Voor verhuizingen worden uitzonderingen gemaakt.
De binnenstad van Madrid is eveneens verboden terrein tussen 12.00 en 21.00 uur voor alle voertuigen met een breedte van meer dan 2 m en een lengte vanaf 5,5 m.
Deze regeling is in principe van toepassing van maandag tot en met donderdag en op vrijdag alleen als een bepaalde doordeweekse dag een feestdag was. Is er sprake van een ’normale’ week, dan geldt op vrijdag een rijverbod van 10.00 tot 24.00 uur. Op deze tijden mag er ook niet worden geladen of gelost.

Overige rijverboden
Voor rijverboden ADR-vervoer, zie Gevaarlijke stoffen
Voor rijverboden buitenprofielvervoer, zie Exceptioneel transport