Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Spanje, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.
Maten en gewichten
a. Hoogte …………………………………………………………………………………………………………………. 4,00 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………………………………………2,55 m
• koelvoertuigen ………………………………………………………………………………………………………..2,60 m
c. Enkele as (niet aangedreven) ……………………………………………………………………………… 10,00 ton
Enkele as (aangedreven) ………………………………………………………………………………………….11,50 ton
d. Tandem-as (met inachtneming van de maximumdruk op de enkele assen)
• motorvoertuig: asafstand minder dan 1 m …………………………………………………………….11,50 ton
• aanhangwagen-oplegger: asafstand minder dan 1 m …………………………………………….11,00 ton
• asafstand van tenminste 1 tot 1,3 m …………………………………………………………………….. 16,00 ton
• asafstand van tenminste 1,3 tot 1,8 m …………………………………………………………………. 18,00 ton
idem voorzien van dubbellucht en luchtvering ………………………………………………………. 19,00 ton
e. Tridem-as (met inachtneming van de maximumdruk op de enkele en tandem-assen)
• bij een onderlinge asafstand tot 1,3 m …………………………………………………………………. 21,00 ton
• bij een onderlinge asafstand van 1,3 tot 1,4 m …………………………………………………….. 24,00 ton
f. Vrachtauto (lengte 12,00 meter) ………………………………………………………………………………………….
• met 2 assen …………………………………………………………………………………………………………. 18,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………………………………………. 25,00 ton
voorzien van dubbellucht en luchtvering ………………………………………………………………… 26,00 ton
• met 4 assen ………………………………………………………………………………………………………….. 31,00 ton
• met 4 assen, waarvan 2 gestuurd en de aangedreven as voorzien van
dubbellucht
en luchtvering …………………………………………………………………………………………………………. 32,00 ton
g. Aanhangwagen (lengte max. 12,00 meter)
• met 2 assen ………………………………………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• met 3 assen ………………………………………………………………………………………………………….. 24,00 ton
h. Motorwagen-aanhangwagencombinatie (lengte max. 18,75 meter)
• met 4 assen (2+2) …………………………………………………………………………………………………. 36,00 ton
• met 5 assen of meer …………………………………………………………………………………………….. 40,00 ton
i. Trekker-opleggercombinatie (lengte max. 16,50 meter)
• met 3 assen ………………………………………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• met 4 assen (2+2) …………………………………………………………………………………………………. 36,00 ton
• met 4 assen waarbij de aangedreven as van de trekker is voorzien van dubbellucht
en luchtvering en de afstand tussen de 2 assen van de oplegger meer bedraagt
dan 1,8 m ………………………………………………………………………………………………………………. 38,00 ton
• met 5/6 assen ………………………………………………………………………………………………………. 40,00 ton
• met 5/6 assen (3+2/3) voor het vervoer van een 40’ ISO container in het
gecombineerde vervoer ………………………………………………………………………………………….. 44,00 ton
NB: Maximum toegestane lengte van combinaties speciaal bestemd voor het vervoer van personenauto’s bedraagt 20,55 m, inclusief lading. De lading mag niet aan de voorzijde van het voertuig uitsteken.

Aan de achterzijde is een uitsteek toegestaan van 1,80 meter. Het lege voertuig mag maximaal 18,75 m lang zijn.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen uitstekende lading toegestaan.