Documentatie

1. Benodigde documenten

 • Op de persoon
  a. Paspoort of identiteitskaart
  b. Rijbewijs
  c. Verklaring van dienstbetrekking
 • Op het voertuig
  a. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
  b. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
  c. APK rapport
 • Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)
  a. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.
  b. T-document voor vervoer naar of van Ceuta of Melilla
  c. Certificaat van oorsprong of T2L voor vervoer van of naar Canarische eilanden

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

2. Transportvergunningen

De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (de zogenaamde Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Vrij.

Derdelandenvervoer

 1. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
 2. Toegestaan met niet EU-lidstaten, onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat
 3. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen

Cabotage
Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.